Grup Casas Palets vam participar en un escape room organitzat per XARAI experience

El dia 21/12/2019 els treballadors del Grup Casas Palets vam participar en un escape room organitzat per XARAI experience. Amb l’objectiu de millorar la confiança i la comunicació entre tot l’equip.